Либертарианец татко + зелена майка = прекрасен доклад.

Така най-лесно можем да опишем най-новия анализ, дело на ЕКИП и БЛО, с автор не кой да е, а основателят и на двете организации – Стоян Панчев.

Либертарианците редовно критикуваме зелените движения в България и по света, именно затова че вкарват социализми и етатизми в иначе правдивите апели за по-чиста природа.
Обратното – т.нар. дини често критикуват либертарианците, че погълнати от своя капитализъм, забравяме ценностите около природосъобразния начин на живот.

Ето че с “Откриване на потенциала за децентрализация в малките ВЕИ инсталации” можем да прокараме мост между свободата и природата, между независимостта и екологията, между автономността и ниските въглеродни емисии.
Кой е казал, че не е възможно? Възможно е.

Макар за нас винаги да е било христоматиен факт, че по-свободните общества са по-зелени общества…време е и обществеността да го научи.