Реформа в здравеопазването

Кампанията за “Здравна реформа” е част от портфолиото на ЕКИП от 2013 г. Причината да се заемем е дългогодишната стагнация в сферата и проблемите, които тя поражда за пациентите и медицинските специалисти. Либерализацията на здравеопазването е нужна, за да може да бъде предоставена по-добра и достъпна услуга за българските граждани, както и по-добро заплащане за работещите в сферата. Част от анализите ни се базират върху оптимизацията на публичния ресурс при лекарствените средства, подобряването на конкуренцията между лечебните заведения с цел изсветляване на цените ergo повече яснота за пациентите и колко ще им коства лечението. Изчисленията ни са фокусирани и върху подобряването на финансирането в сферата с бюджетно неутрални инструменти с цел избягване повишаването на здравните осигуровки. Основната цел е поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса, която да осигури качествен и достъпен модел на здравно осигуряване по модела на Сингапур.

Подкрепям инициативата!