Пенсионна реформа за младите

Пенсионна реформа за младите е кампания, целяща фундаментално преосмисляне на пенсионното осигуряване в България. Както знаете, системата в страната е тежко социалистическа, натоварваща непропорционално много младите работещи. Големия дял на разходопокривния стълб означава, че работещите днес издържат с осигуровките си пенсиониращите се днес, без нищо да се спестява. Надеждата е, че когато на днешните млади им се наложи да се пенсионират, на пазара на труда ще има достатъчно млади работещи хора, които да покриват техните налози. Уви, тези хора обаче не са се родили. Демографският срив в страната е такъв, че прави невъзможно функционирането на разходопокривна система дори днес, камо ли за напред. Осигуровките покриват едва половината от нужните за пенсии средства. Така младите днес биват “осигурявани” веднъж и допълнително облагани с данъци втори път, за да покриват “Пенсионната схема”.
Нашите предложения са на първо място фактът, че пенсионният ни модел е във фалит, да бъде признат от политическата класа, а след това моделът да бъде кардинално реформиран. Обществото ни има конкретни и аргументирани предложения как може реформата да бъде безболезнена за сегашните пенсионери и успешна за бъдещите, като идеите ни са защитавани както в публичното медийно пространство, така и на площадите.

Подкрепям инициативата!