Изборите са право и свобода на всеки човек в България. Ежедневно избираме между стотици възможни решения и действия за животите си, а след това носим и отговорността за тях. Така е праведно! (Амин!)

Парламентарните избори отново са свобода и право на всеки човек в България, но също така са тирания…а това не е праведно! Не е според либертарианските разбирания за живота, това да си избираш поробителя. Либертарианство е изборът да нямаш поробител! (Пазар акбар, пазар акбар, пазар акбар!)

Тъй като сърцето на Българското либертарианско общество винаги тупти с пулса на своите членове и сподвижници, не можем да допуснем грехопадение и етатизъм да обземат редиците на свободата, братя и сестри. Не и ние! Моралната чистота и стриктното спазване на принципите за неагресия са нещо, над което либертарианската инквизиция бди от векове! (Слава тебе, инквизиция!)

..и няма да се поколебае да трича тежко всеки, който е пристъпил, пристъпва или предстои (мадафака) да пристъпи моралния либертариански канон – единственият несоциалистически канон в света!

Тъй като светият отец-основател Стоян Панчев, винаги усещащ правилното, благочестивото и благородното, миротворец, ерудит и най-великолепна брада на Балкански полуостров…напипващ пулса на нашето голямо семейство…

…реши да спаси душите на едва малцина членове и сподвижници, които са засвидетелствали своето искрено покаяние, избавяйки ги от отговорността и тежките последици на безспорно греховни деяния като участието в избори.

Затова…ПАЗАРЪТ РЕШИ,
Да се опрости грехопадението на свободни и благочестиви люде, свързано с парламентарни избори 2021 при следния каноничен ред:

Ψ Прегрешилият се покайва тежко за грехопадението си

Ψ Покаянието се засвидетелства чрез дарение към БЛО в размер на 50 български лева

Ψ Светият отец-основател Стоян Панчев, винаги усещащ правилното, благочестивото и благородното, миротворец, ерудит и най-великолепна брада
на Балкански полуостров опрощава грехопаденията и за същото издава от името на БЛО поименна индулгенция в JPEG формат. (Во век и векооов)

Ψ Тя служи за пред всички на този свят и отвъдния, за да може благочестивия и опростен да удостовери, че не е етатист или пази Боже…комунист.

Ψ Предвидена е и възможност за безименна или поименна NFT* индулгенция (90 български лева), която може да бъде преотдавана или продавана на трети лица от този свят или отвъдния. Само притежателят на частните ключове към NFT-то е опростен. (Криптото е благочестиво! Пазар акбар!)

Ψ NFT-то може да стои на сигурно съхранение** в архивите на БЛО или да се отдаде на благочестивия опростен, след като добие нужната техническа грамотност, за да борави с него. Изборът е на благочестивия опростен.

Ψ Точната бройка опростени е изцяло в ръцете на Светия отец-основател Стоян Панчев, винаги усещащ правилното, благочестивото и благородното, миротворец, ерудит и най-великолепна брада на Балкански полуостров. Колкото Пазарът реши, толкова… затова нека бъде препоръчано на най-покайващите се да не отлагат опрощението си! (Пазар акбар!)

…иначе рискуват да си ходят грешни по държавните магистрали и пътища. (Кой ще строи иначе пътищата?)

Ψ Ако сте грешник и имате въпроси, обърнете се към Facebook централата на: Българско либертарианско общество!

ПОКАЙВАМ СЕ!

*Non-fungible token sили дигитална репрезентация на нещо, която удостоверява оригиналност и собственост

**Към момента планът ни е да ги направим в Binance Smart Chain през Bakeryswap като най-евтина възможност. Ето примерено NFT, направено от нас. За да го имате в своя wallet, трябва да имате Metamask с включена Binance Smart Chain.

***Данъците са кражба!