Българско либертарианско общество
Индивидуална свобода, пазарна икономика, доброволна размяна

Българското либертарианско общество е единствената организация в България, която защитава идеите за индивидуална свобода, правото на живот и собственост и принципа за неагресивност.

Обществото води своето начало като обединение на няколко младежки либертариански клуба от София, Пловдив, Варна, Габрово и Благоевград. Първият, от които, започва своята дейност през пролетта на 2012 г. със серия от събития в София. Организацията и клубовете по места са членове на международната мрежа на Students For Liberty.

Ако и Вие сте на мнение, че:

  • Индивидите трябва да са свободни да разполагат със себе си, стига да не вредят на някой друг,
  • Пазарната икономика е най-добрият и изгоден за всички начин за разпределение на оскъдните ресурси.
  • Сфери като образование, социални дейности, здравеопазване, търговия се нуждаят от значително намаляване на политическата и бюрократичната намеса