На пети и шести декември 2014 година в София се проведе първата Биткойн конференция в Югоизточна Европа – CoinWisdom Sofia 2014, в която се включиха и членове на борда на Българското либертарианско общество (БЛО) и доброволци членове на Обществото. Основното събитие (6.12) се проведе без превод изцяло на английски език, а подгряващото (5.12) беше само на български. Сред темите на конференцията бяха предимствата и рисковете на Биткойн технологията, осъдени бяха сценарии за бъдещо развитие и с детайли от както от техническа и регулаторна, така и от икономическа гледна точка.

Участието на членовете на БЛО в организацията на конференцията беше осезаемо, както в подготовката, така при провеждането ѝ. Председателят на БЛО Стоян Панчев беше водещ на събитието, а останалите членове се погрижиха за регистрацията на гостите и част от техническата помощ за презентациите на лекторите.

Събитието създаде уникална атмосфера, тъй като предостави възможността да се срещнат на едно място представители на банковия, финансовия и ИТ сектор, както и на цялото Биткойн общество за Югоизточна Европа – бизнеси, инвеститори, разработчици, “миньори”, търговци и потребители – всички обединени от общия си интерес към дигиталната валута биткойн.

На конференцията присъстваха и изложители, който дадоха шанс на гостите да се запознаят с  това как могат да се купуват и продават биткойни, да се съхраняват безопасно, а също и как да се използват – директно или чрез посредник.

От особен интерес за либертарианците и почитатели на Австрийската икономическа школа представляваше икономическият панел през първия ден на конференция, в който участаваха Петър Ганев (от Института за пазарна икономика), Георги Ганев (Център за либерални стратегии) и Благовест Белев (Tavex).

Членове на БЛО имаха специална възможност да получат покани с много сериозни отстъпки, а златните членове дори да присъства с лимитиран брой безплатни покани. Ако искате да станете член на БЛО :