Българското либертарианско общество (БЛО) е най-активната и бързо развиваща се организация в България, която защитава идеите за индивидуална свобода, правото на живот и собственост и принципа за неагресивност. БЛО стои зад провеждането на различни кампании, лекции, конференции и семинари като дава възможност на почитателите на свободата да развиват най-различни умения докато разпространяват идеите на свободния пазар и личния избор. БЛО вече е и важен фактор в обществения живот в България, като заема фактороопределяща и основна роля в защита на идеите на свободата.

Организацията предлага трибуна за журналистическо писане и редакторска дейност, организиране на събития, водене на кампании, изнасяне на лекции и т.н.

По време на работата на първия (2014/2015), втория (2015/2016) и третия (2016/2017) Управителен борд на БЛО бяха реализирани повече от 200 събития в цялата страна, 10 значими публични акции, десетки преводи и авторски статии, множество кампании и медийни участия в радио и телевизионни предавания, както и в онлайн медии.

Ако Вие:

* уважавате и следвате идеите на свободата;

* имате желание и хъс разпространяването им;

* готови сте да поемате отговорности;

* сте готови за нова и важна стъпка в живота ви;

Станете част от Управителния борд на БЛО!

Изпратете своята кандидатура, като отговорите на въпросите във формата по-долу. Всички одобрени ще бъдат поканени на интервю с екипа на БЛО. Първото събиране на новия борд ще се проведе в началото на юни 2017 г. на специален семинар. Ако имате въпроси, моля, пишете на office@libsociety.org

ФИНАЛЕН СРОК за подаване на кандидатурите 30 април 2017 г.

ВЪПРОСНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ