След успешното стартиране на програмата за членство на Българско либертарианско общество в средата на месец септември се проведе и първото събрание на членовете, застанали зад каузата. Интересът към събитието бе засвидетелстван не само от хората, подкрепили и дали своя принос за развитието на либертарианството в България, но и от тепърва запознаващи се с материята гости, които отделиха от времето си, за да присъстват на събитието и научат повече за либертарианската мисъл и философия. Специално участие взеха Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика и член на БЛО и Кузман Илиев, водещ на предаването за икономика и финанси „Boom&Bust“ и член на БЛО, които изнесоха изключително интересни и фундаментални лекции пред членовете на Обществото и присъстващите гости.

Основателят и Председател на БЛО, Стоян Панчев, който бе и модератор на събитието, направи кратко изложение за организацията и бъдещите цели, за чието постигане ще работят и допринесат всички нейни членове. Председателят на БЛО сподели пред присъстващите как само за почти две години и половина, спомняйки си първото публично събитие с относително малък брой присъстващи, либертарианството се превърна в  политическа философия, в която все повече хора припознат своите убеждения и идеологическа концепция. Голяма радост, благодарност и основание за още по-силна мотивация и откриване на значение и смисъл в разпространение идеите на либертарианската философия са и първите членове на БЛО (специална изненада бяха и подаръците, които получиха от кампанията „Първите 100“), които ще останат в историята като първите хора, застанали зад каузата и допринесли със своята подкрепа за спечелване на идеологическата борба, в която единствен победител може да бъде индивидуалната свобода.

Даниел Василев, икономист на ЕКИП и член на борда на БЛО, разказа за преводаческия проект на БЛО. С голямото желание и усилията на Даниел и преводаческият екип на БЛО, инициативата се превърна в една успешна дейност, която има за цел да предостави на вниманието на читателите  богат асортимент от либертариански текстове– есета, статии, книги. На български език и то съвсем безплатно могат да бъдат намерени трудовете на едни от най-популярните либертариански и австрийски автори – Йорг Гуидо Хюлсман, Лудвиг фон Мизес, Марк Торнтън, Мъри Ротбард, Хърбърт Спенсър, Хесус Уерта де Сото и др. В контекста на литературата и значението, което има тя за разбиране приниципите на икономиката, правото и етиката, философията и въобще либертарианската идеология, Владимир Сиркаров и Кузман Илиев предложиха провеждането на литературни четения на значими трудове на либертариански и австрийски автори, оставили чрез идеите си голям принос за своите последователите. По този начин те не само няма да бъдат забравяни, но  ще дадат и тон за дискусии, размишляне и извличането на важни и приложими идеи в бъдеще.

Основателят на Liberty 420 и член на борда на БЛО Димитър Карагегов представи визията и бъдещите идеи на проекта. Една инициатива, която избра по-различен подход за комуникация с хората спрямо всичко останали огранизации, които защитават идеите за легализация на наркотиците. Димитър обясни, че в днешно време съществува голяма ниша от пазарни инициативи в услуга на хората, такива услуги, които биха се предлагали при други условия на един свободен пазар. Успехът на инициативата набира изключително голяма скорост и съмишленици, а Димитър не пропусна да отбележи, че в близко бъдеще предстои закупуването на тестове, които да бъдат в помощ на потребителите при изследване качеството на консумирания продукт.

Изключително интересна и полезна за младите либертарианци бе лекцията на Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика. Благодарение на своите богати познания и личен опит, гостите и членовете на БЛО имаха възможността да се върнат назад във времето, за да се запознаят и проследят историята на свободата и опозицията на държавата по отношение на частната собственост, свободната размяна и право на индивидуалната свобода. (Доц. Станчев сподели, че трудовете на Лудвиг фон Мизес и Фридрих Хайек са били съхранявани и поддържани в Софийската библиотека. Макар и не широко познавани тогава, те са присъствали в литературния ни свят, което може само да ни радва.)

Бързо и много лесно Кузман Илиев грабна вниманието на гостите и членовете, които с голям интерес слушаха за същността на либертарианската политическа философия. Кузман започна своята лекция с нещо много важно, което често се пропуска от опонентите на либертарианската идеология, а именно, че либертарианците не вменяват решения, а напротив, казват, че всеки индивид има свободата, правото и отговорността да решава лично за самия себе си дотолкова, доколкото тези решения да не пречат и засягат личната свобода на всички останали. Той коментира защо либертарианската идея е радикална, поставяйки ударението върху логическата издържаност на идеите на онези либертарианци, които се изправят срещу монопола на държавата в сферата на правоохраняване, правораздаване, сигурност и отбраната.

Не пропусна да отбележи и важното значение на теорията за естествените права, която е в основата на свободния пазар. Кузман насочи вниманието на присъстващите към посланието на либертарианството за премахването или ограничаването ролята на държава, което остава неразбрано сред много хора, сравняващи го с обещания и „светъл идеал“ на социализма. „Режимът без държава не е нещо, което не може да бъде разгледано в миналото, когато пазарът е функционирал и е имало най-различни форми на арбитраж и естествена индивидуална дейност.“ Той сподели също така своите конкретни предложения, от които възможността за тотална децентрализация на данъчната система и местното самуправление така, че на местно ниво хората да имат възможността да вземат решения, водещи до реални позитивни последици. Кузман взе отношение и по темата за гласуването и дали това ще доведе до търсената промяна. Цивилизационен избор и бъдеще за либертарианството, или както водещият на предаването за икономика и финанси „Boom&Bust“ завърши своята лекция:

„Може би, няма да бъде перфектно това, за което се борим ние либертарианците, но със сигурност ще бъде по-добре.“