За да участваш на избори, трябва да се регистрираш предварително. Това препоръчваме от Българско либертарианско общество в специален доклад, изготвен от Калоян Правов.
В него се изследват основните проблеми на българския избирателен процес като контролиран вот, изборен туризъм, мъртви души в списъците и потенциала за манипулация на реалния електорален вот чрез тях

Публикацията съдържа обзор на контекста на основните проблеми пред избирателната система, както и детайлно описание на нашето предложение за активна регистрация. Ефективността на предложената от нас реформа с оглед гарантиране на легитимността на изборния процес е подложена на сериозен анализ от страна на автора, както и е направен такъв и на основните мотиви против нашето предложение, за да има баланс.

Основните тези в доклада на Калоян Правов могат да бъдат обобщени така:

– Дебатът за изборната реформа е един от крайъгълните камъни на съвременния политически живот в България.

– През последните години поредица от експериментални реформи без визия са свалили доверието в изборния процес до критично ниски нива. Макар гражданите да не са добре информирани за реалните причини за лошото функициониране на избирателната система, ниското доверие в нея представлява системна заплаха за демокрацията.

– Смислена и дълбока изборна реформа би следвало да включва три елемента – намирането на консенсус между основните политически сили, изчистването на системните проблеми на избирателния процес, установени емпирично от експертите и адресирането на притесненията на гражданите относно дефицитите на системата

.

– Активната регистрация и изчистването на избирателните списъци са плодотворна почва за изграждане на пакет от реформи които да отговорят на гореизборените критерии.

– На базата на това предлагаме въвеждането на активна регистрация за всички избиратели в комбинация с динамични избирателни списъци, които да се съставят наново преди провеждането на всеки избори и да се изтриват 30 дни след окончателното обявяване на резултатите.

– Подобна реформа би увеличила цената на изборната търговия с 30% и на изборния туризъм със 100%. В допълнение, тя би оптимизирала използването на обществения ресурс във връзка с организацията на изборите и би гарантирала сигурността и неприкосновеността на избирателните списъци.

– Ефектът от въвеждането на тези мерки би било нетно повишаване на избирателната активност поради по-високо доверие в избирателния процес и гарантирането на сигурността и интегритета на българската демокрация в лицето на засилващи се външни заплахи.

– Основните аргументи против въвеждането на активната регистрация – че тя би понижила избирателната активност и би лишила някои граждани от възможността да упражняват избирателните си права – не се потвърждават от научната литература в САЩ – страна с дългогодишен опит в приложението на подобен тип системи.

– Резглеждайки последствията от въвеждането на предложените мерки върху останалите елементи от избирателната система бихме могли да заключим че предложенията на БЛО са съвместими с повечето актуални предложения за изборна реформа, включително и въвеждането на мажоритарна избирателна система. Като изключение се откроява единствено въвеждането на задължително гласуване, което напълно обезсмисля активната регистрация с динамични избирателни списъци.

Издание на този доклад е изпратено на всеки член на комисията по правни въпроси към 44-то Народно събрание, а вие можете да го прочетете от тук