Есето „Производството на сигурност“ на белгийския икономист и класически либерал Гюстав дьо Молинари, писано през далечния 19 в., е отражение не само на убежденията на автора в правилото за свободата на конкуренцията в пазарните отношения между индивидите, но и на идеите на останалите представители на laissez-faire течението в икономиката, за които обаче разпростирането на пазарната конкуренция до сферата на сигурността е прекалено дръзка идея.

Есето разглежда икономиката като наука за естествения ред в обществото и отхвърля монопола на държавата върху средствата за гарантиране на сигурност като изразява убеденост в пазарния характер на услугите по гарантиране на ред и законност в държавата.

Трудът на Молинари представлява и ранен опит за определяне на ролята на държавата при защитата на частната собственост – тъй като неминуемо се появяват опити за насилие и измама срещу личността и собствеността на другите, то отговорът на такива опити може да бъде само конкуренцията при предоставяне на услуги, гарантиращи сигурност. Както авторът сам казва: „От една страна това би било монархия, а от друга страна би било република; но би било монархия без монопол и република без комунизъм.“

Пълният текст на есето можете да намерите ТУК

Формат за електронни четци – ТУК

Върху превода работиха: Евелина Шарапанова (превод), Ивелина Петрова (редакция) и Антон Славински (корица)

Останалите преводи в библиотеката на БЛО можете да намерите ТУК