На 5 и 6 юли се събра Изпълнителният борд на Българското либертарианско общество. Целта на срещата е да се обсъди бъдещето на организацията, да се начертае план за дейността и разрастването ѝ през следващата година и да бъдат запознати новите членове на борда с методите и подходите на работа, прилагани досега.

Срещата се проведе с помощта на приятелите на БЛО Tavex Gold & Exchange, които предоставиха на наше разположение офиса си за уикенда.

Първият ден започна с въведение от председателя на борда Стоян Панчев, който представи пред новите членове историята на организацията, основните принципи, по които тя работи и част от проведените досега събития и кампании.

Последваха го различни членове на борда, които разказаха за досегашната си дейност и потърсиха съвет от колегите си за по-нататъшното ѝ развитие. В рамките на тази част бяха обсъдени основните проекти, които либертарианското общество развиваше през 2013 и първата половина на 2014 г. – Libery420, воден от Димитър Карагергов и посветен на легализацията на на наркотиците, различните лекции и дискусии, организирането на годишната конференция на European Students for Liberty в София през октомври и Деня на Австрийската икономическа школа през май, анализаторския блог ЕКИП, дейността по превод на либертарианска литература на български език и присъствие в конвенционални и онлайн медии.

Вторият ден беше посветен на обсъждането на нови проекти и доразвиването на тези, които протичат в момента. Запланува се откриването на нови либерартариански клубове в Русенския университет и Нов български университет както и възраждането на дейността на клуба в Пловдив. Беше създаден план за провеждане на систематизирана кампания в различни университети, най-вече чрез разполагане на маси и неформални разговори със студенти и преподаватели.

Екипът на преводачите, ръководен от Даниел Василев подбра литературата, която ще бъде подготвяна през следващите месеци и наложи ориентировъчни срокове за нейното публикуване – списъкът беше допълнен с текстове на Гидо Хюлсман, Мъри Ротбард, Робърт Мърфи, Хърбърт Спенсър и много други. Беше създаден и план за продължаването на PoliticalShark Podcast на Аркади Шарков, който оттогава публикува две нови интервюта. Създаде се и стратегия за развитието на присъствието на БЛО в Интернет, като Николай Делчев се зае да разпространява платформата на организацията в LinkedIn, a Адриан Николов започна да развива Facebook страница на БЛО и кампанията „Свободата работи!“. Лора Стоилова се нагърби със сближаването на организацията с Национална мрежа на родителите и разработването на цялостна кампания, посветена на свободното образование.

Целият екип на управляващия борд ще участва в осъществяването на European Students for Liberty Regional Conference Sofia 2014, като тази година е поставена цел на нея да присъстват 200 души в сравнение с миналогодишните 140, а лекции ще се провеждат паралелно в две зали – в едната на английски, в другата на български език.

Обмисля се и провеждане на ексклузивно събитие за регистрираните членове на БЛО, на което ще бъде представен отчет за свършеното през последната година и подробни планове за по-нататъшното развитие на дейността на организацията.